Štiepacie kliny sú vhodné náradie určené na štiepenie a fragmentáciu materiálu, napríklad sukatých klátov, kde obyčajná sekera nestačí. Štiepací klin sa používa spolu so špeciálnou sekerou, ktorá sa používa na zarážanie klinov.