145,86 zł

w magazynie
ks

Producent: Strend ProKod produktu: ST319030link do wysyłki

Używaj produktu bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.


Na wyposażeniu Twojego warsztatu nie powinno zabraknąć płukanki ARVA. Jest to produkt przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni silnika, komory silnika oraz spodu pojazdu. Czyści także plastikowe części silnika. Jest także odpowiednim środkiem czyszczącym do narzędzi i do pielęgnacji posadzek w kanałach montażowych w garażach. Tworzy silną aktywną emulsję, która wiąże zanieczyszczenia i zmywa je. Jest spłukiwany wodą.


Rodzaje zagrożeń:


H304 Połknięcie lub dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.