24,24 zł

w magazynie
ks

Producent: Strend ProKod produktu: ST319028link do wysyłki

Używaj produktu bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.


Na wyposażeniu Twojego warsztatu nie może zabraknąć preparatu ARVA bez spłukiwania. Jest to produkt przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni silnika, komory silnika oraz spodu pojazdu. Czyści także plastikowe części silnika. Jest także odpowiednim środkiem czyszczącym do narzędzi i do pielęgnacji posadzek w kanałach montażowych w garażach. Tworzy silną aktywną emulsję, która wiąże zanieczyszczenia i zmywa je.


Rodzaje zagrożeń:


H304 Połknięcie lub dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.