Lopata je všestranný pomocník ktorý možno používať pre rad úloh ako je odhadzovanie snehu alebo nakladanie piesku, štrku, betónu a iného sypkého materiálu. Lopatka na sadenie je zase vhodná pre sadenie a iné drobné úpravy na záhradke.